SPP
Strona główna

Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych, który znajduje się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie (pokój nr 114, Nowy Budynek, poziom - 2).

Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej porady prawnej.

Uprzejmie informujemy, że nie udzielamy porad telefonicznie, listownie ani mailowo. Porady prawne udzielane są wyłącznie na piśmie w punkcie udzielania porad na UKSW przy ul.Dewajtis 5 w Warszawie.

Udzielamy porad z zakresu prawa cywilnego, prawa kanonicznego oraz spraw studenckich.

Zakres działania Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW:
  1. sprawy studenckie (stypendia, sprawy dyscyplinarne, zapomogi)
  2. prawo cywilne (prawo rzeczowe, zobowiązania, prawo spadkowe, prawo lokalowe, prawo rodzinne)
  3. prawo kanoniczne (kanoniczne prawo małżeńskie, prawo wyznaniowe, administracja kościelna, kanoniczne prawo procesowe, ustrój Kościoła, prawo zakonne).

Nie udzielamy porad z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa wykroczeń, prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz prawa handlowego.Created by Bartłomiej Witkowski 2009