Godziny przyjęć

Poniedziałek:

11.30 - 13.00

Wtorek:

10:00 - 11:30

Czwartek:

8:00 - 9:30
18:30 - 20:00Aktualne informacje o zmianach terminów dyżurów zamieszczane są na stronie https://pl-pl.facebook.com/spp.uksw/

Prosimy przynieść kserokopie dokumentów !Created by Bartłomiej Witkowski 2009